Občinski podrobni prostorski načrt - izhodišča - Športno društvo PREDDVOR

Pojdi na vsebino

Občinski podrobni prostorski načrt - izhodišča

Osnutek OPPN širše obdeluje področje ŠP Voke, končna verzija pa bo upoštevala dejanske možnosti, potrebe in izvedbo v več fazah. Prikazana je 1. faza, ki zajema:
  • umestitev dostopne ceste (zapisnik z dne, 20. 4. 2015),
  • ureditev parkirišča,
  • postavitev spremljevalnega objekta in
  • izgradnjo nogometnega igrišča.
Dostop je trenutno odvisen od pripravljenosti lastnika po prodaji dela zemljišča za potrebe izgradnje mostu čez potok Suha.

Zahodna obvoznica:
Zahodna obvoznica - podrobneje:
Nazaj na vsebino