24.10.2018 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Preddvor - Nogometni Center Preddvor - Športno društvo PREDDVOR

Pojdi na vsebino

24.10.2018 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Preddvor - Nogometni Center Preddvor

Aktualno > Novice
Svetniki so na 31. (redni) seji, 24. novembra, soglasno sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Preddvor – spremembe št. 3 za NC Preddvor (idejni projekt spodaj).

V imenu našega ŠD, se je seje udeležil Slavko A. Bogataj in se zahvalil županu in svetnikom za podporo in jih hkrati povabil na otvoritev leta 2020. Dodal je še, da bodo o točnem terminu obveščeni naknadno. Župan je omogočil, da gre vabilo v zapisnik seje, svetniki pa so pobudo podprli.

Opozoril jih je še, da je za sodelovanje na razpisih potrebno čim prej urediti lastništvo. Župan je potrdil, da sredstva so in da bo odkup urejen še letos.

Že naslednji dan je bil sestanek z g. Bohincem, tajnikom občine, za uskladitev aktivnosti pri pripravi dokumentacije za razpis Fundacije za šport (rok za oddajo 12. november), ob 9.00 pa geodetska izmera parcel (ki je potrebna pred odkupom). Vsi vabljeni lastniki so projektu zelo naklonjeni.

Pripravil: Marjan Bogataj
Nazaj na vsebino