Smučarski tečaj 2012 - Seznam prijavljenih z učitelji - Športno društvo PREDDVOR

Pojdi na vsebino

Smučarski tečaj 2012 - Seznam prijavljenih z učitelji

Aktualno > Dogodki in odmevi > Smučarski tečaj 2012
  • ORGANIZACIJA: Slavko A. Bogataj, Marjan Bogataj, Roman Rogelj, Vili Čimžar


UÈITELJI SMUÈANJA IN BORDANJA

Zap.št./Referenca

Ime in priimek

Izobrazba

Funkcija

Potrdilo/Èlan ŠD

101

Slavko A. Bogataj

Uèitelj smuèanja II

Vodja teèaja

Da / Da

102

Marjan Bogataj

Uèitelj smuèanja II

Pomoènik vodje

Da / Da

103

Jure Sajovic

Uèitelj smuèanja III

 

Da / Da *

104

Kristina Bogataj

Uèitelj smuèanja I

 

Da / Da *

105

Janez Žnidaršiè

Uèitelj smuèanja I

 

Da / Da *

106

Gašper Koprivec

Uèitelj smuèanja II

 

Da / Da *

107

Bogdan Sajovic

Uèitelj smuèanja II

 

Da / Da *

108

Jure Sajovic ml.

Uèitelj smuèanja I

 

Da / Da *

109

Perla Prodan Krstiè

Uèitelj bordanja I

 

Da / Da *

110

Jana Križaj

Uèitelj smuèanja II

 

Da / Da *

111

Andaž Hafner

Tehnièna pomoè

 

Da / Da *

PRIJAVLJENI TEÈAJNIKI do 20.2.2012

* - bordanje

     

* - novi èlani

Zap.št./Referenca

Ime in priimek

Kraj

Leto rojstva

Prijavnica/Èlan ŠD

201

Alenka Ravnikar

Komenda

1998

Da / Da *

202

Andrej Bogataj

Sr. Bela

2000

Da / Da

203

Katja Bogataj

Sr. Bela

2003

Da / Da *

204

Jera Zorman

Bašelj

2002

Da / Da *

205

Urban Zorman

Bašelj

2000

Da / Da *

206

Luka Prestor

Zg. Bela

2004

Da / Da *

207

Ema Šlibar

Sr. Bela

2004

Da / Da *

208

Gašper Krè

Tupalièe

2001

Da / Da

209

Gašper Arzenšek

Britof

2001

Da / Da *

210

Nika Arzenšek

Britof

2003

Da / Da *

211

Maruša Zaplotnik

Bašelj

2003

Da / Da *

212 *

David Zaplotnik

Bašelj

2000

Da / Da *

213

Svit Tièar

Preddvor

2004

Da / Da

214

Marjan Bogataj

Stražišèe

1997

Da / Da *

215

Anamarija Bogataj

Stražišèe

2001

Da / Da *

216

Amadeja Bogataj

Stražišèe

2005

Da / Da *

217

Nace Sajovic

Britof

2001

Da / Ne

218

Vid Murnik

Preddvor

2002

Da / Da

219

Tina Križaj

Preddvor

1998

Da / Da *

220

Hana Kepic

Bašelj

2002

Da / Da *

221

Lana Hafner

Tupalièe

2001

Da / Da *

222 *

Žiga Tišler

Kokra

1999

Da / Da *

223

Luka Braèiè

Možjanca

2004

Da / Da *

224

Jan Saje

Britof

2003

Da / Da *

225

Eva Rakovec

Bašelj

2003

Da / Da *

226

Miha Rakovec

Bašelj

2004

Da / Da *

227

Gašper Likozar

Potoèe

2001

Da / Da

228

Teja Roblek

Sr. Bela

2002

Da / Da *

229

Domen Roblek

Sr. Bela

2004

Da / Da *

230

Nico Fuchs

Sp. Bela

2003

Da / Da

231

Leon Fuchs

Sp. Bela

2004

Da / Da

232

Maks Zager

Sr. Bela

2003

Da / Da *

233

Urška Roblek

Bašelj

2002

Da / Da *

234

Nina Roblek

Bašelj

2004

Da / Da *

235

Maruša Cvek

Preddvor

1997

Da / Da *

236

Neja Cvek

Preddvor

2002

Da / Da *

237 *

Nik Roblek

Bašelj

2000

Da / Da *

238

Rok Roblek

Bašelj

2002

Da / Da

239

Ema Žibert

Sp. Bela

2002

Da / Da *

240

Žiga Žibert

Sp. Bela

2005

Da / Da *

241

Petra Kaštrun

Nova vas

1999

Da / Da *

242

Jakob Sitar

Sp. Bela

2005

Da / Da *

243

Tjaša Zibelnik

Bašelj

2001

Da / Da *

244

Tim Zadnikar

Sr. Bela

1998

Da / Da *

245 *

Hana Brezar

Bašelj

2002

Da / Da *

246

Ana Roblek

Bašelj

2000

Da / Da *

247

Žan Ojsteršek

Sr. Bela

2005

Da / Da *

248

Andraž Krišelj

Tupalièe

1998

Da / Da

249

Brina Krišelj

Tupalièe

2001

Da / Da *

250

Karin Kunstelj

Sp. Brnik

2002

Da / Da *

251

Lucija Kunstelj

Sp. Brnik

2004

Da / Da *

252

Mark Žibert

Kranj

2003

Da / Da *

253

Sabrina Žibert

Kranj

2003

Da / Da *

254

Marcela Kos

Zg. Bela

2002

Da / Da

255

Mark Valjavec

Tupalièe

2000

Da / Da *

256

Jan Mekuè

Tupalièe

2001

Da / Da *

257

Katja Mekuè

Tupalièe

2004

Da / Da *

258

Dominik Èosiè

Preddvor

2004

Da / Da

259

Gal Gregorc

Tenetiše

2005

Da / Da *

260

Katja Lukanec

Tenetiše

2005

Da / Da *

261

Tinkara Perko

Zg. Bela

2005

Da / Da *

262

Gašper Perko

Zg. Bela

1997

Da / Da *

263

Anže Žibert Simiè

Hotemaže

2005

Da / Da *

264

Miha Spreizer

Sr. Bela

2004

Da / Da *

265

Jure Tiè

Bašelj

2004

Da / Da *

266

Nejc Rebol

Hraše

2003

Da / Da *

267

Urška Rebol

Hraše

2004

Da / Da *

268

Bor Snedec

Sr. Bela

1999

Da / Da

269

Tilen Vonèina

Kranj

2001

Da / Da *

270

Gregor Rogelj

Preddvor

2005

Da / Da *

271

Matevž Nunar

Hrib

2000

Da / Da *

272

Tina Nunar

Hrib

2003

Da / Da *

273

Ciril Likozar

Breg

1998

Da / Da *

* - bordanje

     

* - novi èlani

PRIJAVLJENI TEÈAJNIKI - ODRASLI

Zap.št./Referenca

Ime in priimek

Kraj

 

Prijavnica/Èlan ŠD

301

Alenka Cvek

Preddvor

 

Da / Da *

302

Erika Žibert

Hotemaže

 

Da / Da *

Nazaj na vsebino