22.12.2015 Objavljen članek v občinskem glasilu Viharnik - December 2015 - Športno društvo PREDDVOR

Pojdi na vsebino

22.12.2015 Objavljen članek v občinskem glasilu Viharnik - December 2015

Aktualno > Objave

PRIPRAVE NA OSMI SMUČARSKI TEČAJ ŽE POTEKAJO

Z nogometnih zelenic smo se pred dobrim mesecem dni preselili v šolsko telovadnico in na tekmovanja v zimskih ligah, hkrati pa se že pripravljamo na organizacijo osmega smučarskega in deskarskega tečaja med zimskimi počitnicami od 15. do 19. februarja 2016 v Kranjski Gori. Informativne prijave že sprejemamo, uradne pa začnemo po novem letu. Vse podrobnosti bodo sproti objavljene tudi na naši spletni strani.

Jesenski del sezone 2015/16 smo v začetku novembra uspešno zaključili s člansko ter znova z vsemi mlajšimi ekipami, pri čemer je potrebno izpostaviti tvorno sodelovanje s sosednima kluboma na Visokem in letos prvič tudi z Velesovim. Zanimanje otrok pri mlajših kategorijah je letos občutno večje kot prejšnja leta, tako da moramo že razmišljati o novih trenerskih okrepitvah.


»Nogometni krožek v Osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor«


Gradbeni odbor Voke se je na zadnjem sestanku, 22. oktobra, seznanil z osnutkom OPPN (Občinski podrobni prostorski načrt) za območje EUP PR 37 (ŠP Voke). Predvidevamo, da bodo potrebna soglasja pridobljena do konca januarja za sprejem na Občinske svetu v marcu 2016.

Tudi dela na prenovi šolskih športnih površin potekajo v skladu z načrti, izvajalcu pa gre na roko tudi stabilno vreme. Občina se je s projektom prijavila na javni razpis Fundacije za šport (Ur.l. RS, št. 78/15) za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018. Po postopku obravnave vlog razpisna komisija Fundacije nepravočasne vloge s sklepom zavrže, prosilce, katerih vloge so nepopolne oz. nerazumljive, pa pozove k odpravi pomanjkljivosti. Ker nismo prejeli nobenega sklepa ali poziva, optimistično pričakujemo, da je naša vloga uvrščena v postopek vrednotenja za dodelitev sredstev. Popolne vloge vrednoti stalna strokovna komisija Fundacije, ki pripravi predlog razdelitve sredstev do 31. januarja 2016. Med vrednotenjem vlog lahko od prosilcev zahteva dodatne informacije, podatke in neodvisna strokovna mnenja. Na podlagi predlogov komisije svet Fundacije sprejme sklep o razporeditvi sredstev najkasneje do 28. februarja 2016.

V letu 2014 smo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejeli ODLOČBO s katero se našemu Športnemu društvu Preddvor za nedoločen čas podeljuje status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa. Dne 24.6.2015 je vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2015, na katerem je na 134. strani tudi naše društvo. Tako lahko sedaj sami izpolnite "ZAHTEVO za namenitev dela dohodnine za donacije", ki jo dobite tudi na naši spletni strani. Le to potem oddate kadar koli prek sistema eDavki na spletni stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu ali pa jo osebno oddate predstavnikom Športnega društva Preddvor in jo bomo v vašem imenu do konca koledarskega leta oddali na pristojni finančni urad. Ob tem boste lahko brezplačno prejeli tudi nov društveni koledar za leto 2016. Že vnaprej pa se zahvaljujemo za vso podporo in sodelovanje, več informacij pa na www.sd-preddvor.si!

V novo leto gremo spet polni delovnega optimizma in vsem skupaj želimo VESEL BOŽIČ ter SREČNO, ZDRAVO ter ŠPORTA POLNO NOVO LETO 2016!

December 2015, Pripravila: Marjan Bogataj, Slavko A. Bogataj

Nazaj na vsebino